IŞIK SEZER

Işık SEZER DEÜ AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

1965 yılında İzmir’de doğdu,

1986’da Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalından mezun oldu.

1987-1999 arasında aynı üniversitenin Mimarlık Fakültesinde uzman olarak görev aldı.

1995-1997 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Sahne Sanatları Bölümünde “Mimari Fotoğraf ve Dusseldorf Ekolü” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.

1997-2002 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Sahne Sanatları Bölümünde “Landscape Fotoğrafı ve 1970 Sonrası Dönüşümleri” başlıklı doktora tezini tamamladı.

1999 yılından itibaren D.E.Ü. G.S.F. Fotoğraf bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı fakültede Doç. Dr. olarak eğitmenliğe devam etmektedir.

Hakemli Dergi Makaleler

  1. Türk Fotoğrafında Yeni Bir Soluk: Deneysel / Kurgu Fotoğraf yedi,sanat tasarım ve bilim dergisi,2016 kış, sayı;15

  1. Oryantalizm, görsel izler ve günümüz fotoğraf sanatı, yedi sanat tasarım ve bilim dergisi, yıl;2013, sayı;9, sf.; 61-73

  1. Türk fotoğrafında nü sergilerin analizi, art-e@sdu.edu.tr, mayıs – sf,1-17 – 2011

  2. Panoramik fotoğrafın kökenleri ve türkiye örnekleri, gazi üniversitesi, güzel sanatlar fakültesi, sanat ve tasarım dergisi, cilt;1 sayı;1 saffa;104-116 yıl;2008

Bildiriler

  1. THE ROLE OF PHOTOGRAPHS IN SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS THEMED ‘STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN?, contemphoto’2015, II. international visual culture and contemporary conferance, 27-mayıs-2016

  2. A New Breath ın Turkısh Photography; Experimental and Fıctıonal Photography, contemphoto’15 contemporary photo conferences , istanbul art studies days, spring 2015 (IASD’15) , 9-haziran-2015

  3. Geleneksel portre fotoğrafından sanal portrelere dönüşüm aracı; kompozit fotoğraf, Dokuz eylül ün. güzel sanatlar fak. uluslararası sanat ve tasarım kongresi, 20-25 Ekim-2014

  4. Türk fotoğrafında nü sergiler, yakın doğu üniversitesi 7. uluslararası fotoğraf günleri, K.K.T.C

28-nisan/ 1 mayıs 2011

Sergiler

1-Komşunun ışığı, İfod, Beafsad, cpc,fem, Ahmet adnan saygun kültür merkezi sergi salonu,İzmir-Yunanistan, 8-20 Eylül-2017

2- İfod 30.yıl sergisi, Devlet resim heykel müzesi, kültürpark, 1-26 Şubat-2017

3- Ayna, İfod, türkan saylan kültür merkezi, konak belediyesi, 12 Ocak / 16 Şubat2017,

4-Efeler belediyesi 1. uluslararası fotoğraf çalıştayı katılımcı sergisi, milli aydın bankası, efeler belediyesi, aydın , 17-20 kasım-2016

5-“Yokoluşun stratejileri” III.uluslararası istanbul tasarım bienali, iksev istanbul kültür sanat vakfı, istanbul teknik üniversitesi, 22-Ekim/ 20 kasım 2016

24.a.1.1.) “Dönüşüm”, yakın doğu ün.fuayesi, Fotoğraf, Uluslararası Sergi : Bireysel(Kişisel) Sergi, K.K.T.C., 28 Nisan 2011-1 Mayıs 2011, Doktora sonrası

24.a.1.2.) “KIBRIS İZLENİMLERİ”, DOĞU AKDENİZ ÜN. 4. KIBRIS ARAŞ.KONGRESİ, Fotoğraf, Uluslararası Sergi : Bireysel(Kişisel) Sergi, K.K.T.C., 28-30 Kasım 2002, Doktora sonrası

24.a.4.1.) “İfod karma sergi”, yakın doğu ün. fuaye, Fotoğraf, Uluslararası Sergi : Karma Sergi, K.K.T.C., 28 Nisan 2011-1 Mayıs 2011, Doktora sonrası

24.a.4.2.) “D.E.Ü. G.S.F. FOTOĞRAF BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ KARMA SERGİSİ”, YAKINDOĞU ÜN. SERGİ SALONU-GİRNE, Fotoğraf, Uluslararası Sergi : Karma Sergi, K.K.T.C., 23-25 Nisan 2000

24.b.1.1.) “Bakış”, Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi, Fotoğraf, Bireysel(Kişisel) Sergi, İzmir, 1-10 Ekim 2014,

24.b.1.2.) “Açılım…”, ifod sergi salonu, Fotoğraf, Bireysel(Kişisel) Sergi, Konak, 3 Ocak 2008-4 Şubat 2008,

24.b.1.3.) “KÜÇÜK EL SANATLARI”, D.E.Ü.SABANCI KÜLTÜR MER., Fotoğraf, Bireysel(Kişisel) Sergi, Konak, 13-15 Kasım 2002,