YÜZLER / FACES FOTOĞRAF SERGİSİ

YÜZLER / FACES FOTOĞRAF SERGİSİ
Doç. Dr. Işık Sezer

“Yüzler / Faces” fotoğraf sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni oluşturan on bölümün öğrencilerinin gönüllü model olarak katılımı sonucu ortaya çıkan bir sergidir. Serginin bir yıla yayılan hazırlanma sürecinde her bölümden katılımcı öğrencilerin vesikalık fotoğrafları çekilmiştir. Daha sonra bu fotoğraflar kadın – erkek sınıflandırılıp dijital ortamda üst üste çakıştırılarak birleştirilmiştir. Böylece o bölümü temsil eden sanal bir kimlik / portre yaratılmıştır. Gerçek kişilerin portre fotoğraflarının işlev ve bağlamlarının dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan bu sanal portreler postmodernist söylemin zamansızlık, tarihsizlik, bağlam değiştirme, eklektik yapı gibi tanımlamalarını bünyesinde taşımaktadır. Fotoğrafların sergilenme sürecinde fakülte bölümü belirtilmeden bağımsız portreler olarak sunumu planlanmaktadır.

Fotoğrafların hazırlanış modeli olarak 1878 yılında Sir. Francis Galton tarafından bilimsel amaçlı geliştirilen Bileşik (Composite) fotoğraf tekniği referans alınmıştır. Bu yöntemde fotoğraflanan her bir kişinin temel özellikleri korunarak yeni bir yüz yaratılmıştır. Bu yönteme dayalı çağdaş sanat uygulamalarında ise çakıştırılan portre sayısı artsa dahi karakteristik bir yüz baskın hale getirilmektedir.