2008 – 2019

İzmir’in Görsel Tarihini Oluşturan Fotoğrafçılar

Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzmir Arkeoloji Fotoğrafları

İzmir’in Görsel tarihini oluşturan fotoğrafçılar…. 3.Uluslararası Tarih Sempozyumu, Dokuz Eylül ün. edebiyat Fakültesi, 6-7 nisan 2018

Türk fotoğrafçıların gözünden ipekyolu…1. Uluslararası ipekyolu akademik çalışmalar sempozyumu, 21-23 eylül 2017

Art-Sanat 8/2017

Geleneksel Portre Fotoğrafından Sanal Portreye Dönüşüm Aracı; Bileşik Fotoğraf

Türk Fotoğrafında Nü Sergilerin Analizi

Oryantalizm, Görsel İzler ve Günümüz Fotoğraf Sanatı

IJSAH 1,1 Contemphoto Şiddet

Türk Fotoğrafında Yeni Bir Soluk / Deneysel – Kurgu Fotğraf

BİLDİRİLER

2-10-1997 ……….. “Tipoloji ve Fotoğraf Sanatı”, AFSAD 5.Fotoğraf Sempozyumu

6/8-05-1998 …. ……. “Dusseldorf Ekolü ve Etkileri”, Ankara Ün., İletişm Fak., 2. Bayfok Günleri

23/25-04-2001 ……. “Gezi Dergilerinin Fotoğrafın Yaygınlaşmasındaki Rolü”, K.K.T.C. Yakındoğu Ün., Fotoğraf Günleri

17/18-04-2002 …. “Landscape Photography and René Burri’s Examples”, Ege Ün. İletişim Fak., İnternatıonal Vısual Communıcatıon Symosıum.

18/20-10-2002 …. “Fotoğrafın Tanıklığında Ekoloji Kavramı”, AFSAD 6. Fotoğraf sem.

1/4 – 03-2004 …. . “Cloude Cahun-Cındy Sherman- İlke Veral’ın Oto-portrelerinden Yansıyanlar” , Yeditepe Ün. G.S.F. “Kadın Çalışmalarında Disiplinler arası Buluşma” sempozyumu.

14/15 Nisan-2005.. “Postmodern Kıbrıs Fotoğrafı ve Üç Vizyon”, Doğu Akdeniz Ün. Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, V. Uluslararsı Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, K.K.T.C.

14 / 17 Nisan-2005 “Kent ve Mimari Yapılar; Çağdaş Fotoğraf Vizyonunda Birer Öznedirler”, 2. Ulusal Fotoğraf sempozyumu “Fotoğrafta Güncel Yaklaşımlar”, Marmara Ün. G.S.F., Yıldız Teknik Ün. Sanat Tasarım Fak. Sanat Böl., Fotoğraf Dergisi ortaklığında düzenleniyor,İstanbul.

6 – 8 Ekim-2006 “… .. Türk Fotoğrafında Kent” Uluslararası Fotoğraf Forumu 2006, İFSAK 1. Uluslararası İstanbul Fotoğraf Bienali 15-Eylül, 31 Ekim 2006 kapsamında .

27-Nisan / 1- Mayıs 2011 ………..Kıbrıs Yakın Doğu Ün. 7. Fotoğraf Günleri

MAKALELER

08-09 1998 ……….. “Thomas Ruff”, Fotoğraf dergisi, Sayı; 20, Sf;84-86

Şubat 1998 ……….. . “Dünden Bugüne Mimari Fotoğraf .İlişkisi”, Papirüs der., Sayı;24, Sf;20-25

Mart 1999 ……….. “Bern-Hilla Becher”, Yapı Dergisi, Sayı;208, Sf; 102-108

Haziran 1999 ……….. “Ahmet Elhan’ın Portreleri”,….. www.ada.com.tr

Mart 2000 ……….. “Fotoğraf ve Türk Sinemasında Aile”, Sinemasal dergisi, Sf; 44-50

Temmuz 2000 ……….. ..“Günümüzde Kent-Fotoğraf İlişkisi”, Yapı dergisi, Sayı;224, Sf;103-108

Mart 2004 ……….. “ Mimari Fotoğrafın Kısa Tarihçesi”, Ünlem Dergisi.

Aralık 2005 ……….. “Fotoğraf Sanatında Güncelliğini Koruyan Sosyal Tipolojiler” Hacettepe Ün. Gsf hakemli dergi, sayı;13

Mart 2008……………… ” Panaromik Fotoğrafın Kökenleri Ve Türkiye Örnekleri ” Gazi Üniversitesi G.S.F. Sanat Ve Tasarım Dergisi Sayı: 1 Cilt: 1 Sf: 104 – 116

SERGİLER

5 /24 – Mayıs-1999 …..“Doğadan Esintiler” karma fotoğraf sergisi, İletişim Kitapevi sergi salonu,İzmir.

22/27 Eylül- 2000…..….“İki Denizin Yaratıcı Kadınları : Akdeniz ve Karadeniz 2. Selanik Festivali”, Unesco balkan Ülkelerinde Kadınlar ve Barış Merkezi org., Selanik.

23 /25 Nisan-2000 …...“D.E.Ü. G.S.F. Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyeleri Karma Sergisi”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne

23 /24 Mayıs -2002 ….“Akdeniz Kültürü ve Sinema” forumu, karma sergi

7-Haziran-2002 …..…..“Faik Tokoğlu Anısına Tire Sempozyumu” , D.E.Ü. G.S.F.Fotoğraf bölümü öğretim üyeleri karma fotoğraf sergisi, İzmir – Tire.

13 / 15- Kasım-2002 ..“Küçük El Sanatları” kişisel sergi, D.E.Ü. G.S.F El Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen, 8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, İzmir.

28 /29-Kasım-2002…..“Kıbrıs İzlenimleri” Kişisel sergi, Doğu Akdeniz Ün. 4. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, K.K.T.C.

22 / 30- Mart- 2003“ Türkiye- İran –Azerbaycan Sanatçıları” karma sergi, İzmir

Nisan-2003…...“Yakın’dan Bakış” Karma fot. Sergisi, D.E.Ü. G.S.F. Mezunlar Derneği, Yakın Kitabevi, İzmir

21 Nisan/ 5 Mayıs-2003 …..“Arkeolojik Tutkular” D.E.Ü. G.S.F. fotoğraf bölümü öğteim üyeleri karma fot. Sergisi, D.E.U. Fen Edebiyat Fakültesi.

31-Ekim-2003 …..“Kadın Fotoğrafçılarımızla Buluşma” karma Fot. Sergisi, Adana.

28 Nisan/ 28 Mayıs-2004….. “Çatı Katı, Tavan Arası” karma sergi, K2 sanat galerisi, İzmir

25 Ekim / 8 Kasım-2004….. “Peysaj” Karma fotoğraf sergisi , Fujifilm Sanat Galerisi, İzmir

24-Aralık-04/ 3-Ocak -05 …..Palmiye Alışveriş Merkezinde düzenlenen “Türk Azerbaycan Akademisyen ve İzmirli Sanatçılar Birliği Karma Eserler Sergisi”.

02 Mayıs /15 Mayıs 2005….. “D.E.Ü. G.S.F. Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyeleri Karma Sergisi”

05-19 Aralık-2007….. “Kırmızı” İFOD Geleneksel Sergileri’07

03-Ocak/ 04 Şubat 2008 …..“Açılım” kişisel sergi

2013 Hakemli Dergi – YEDİ Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi  Kış 2013, sayı 9, sayfa; 61-73 Dokuz Eylül Üniversitesi yayını ………….Oryantalizm, görsel izler ve günümüz fotoğraf sanatı

KONFERANSLAR

27-Mayıs- 1999 “Mimari Fotoğraf ve Dusseldorf Ekolü” Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Osman Gazi Mimarlık fakültesi

4-Mart-2003 “Kadın Fotojournalistler” balçova belediyesi Kültür evi, İzmir.

28 / 29-Nisan-2003 “Farklı Vizyonlardan İtalya Peysajları” ve “Gabrıela Basılıco: Bir Mimarın Gözünden Kentler” , Carlo Goldini İtalyan Kültür Merkezi, İzmir.

30 –Ekim-2003 “ Dünden Bugüne Gezi Fotoğrafçılığı”, İzmir Fotoğraf sanatı Derneği,İzmir

25 – Aralık- 2003 “ Mimari Fotoğraf Nasıl Sanat Oldu?”, İzmir Fotoğraf sanatı Derneği

22-Aralık-2004 “Doğa ve Fotoğraf”, İzmir Kordon Rotary kulübü

Ekim 2005 : “Cumhuriyet Dönemi Fotoğrafçıları” İFOD ( İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği)

Kasım 2006 :“ Panoramik Fotoğrafın gelişim Süreci” İFOD ( İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği)

30-Kasım-2007. “Fotografik Görüntünün Evrimi” D.E.Ü. G.S.F. Sin. Tv. Bl. Seminer dersi kapsamında

KİTAP

“Kadın Fotoğrafçılarla Fotoğraf Üzerine”